Search
Close this search box.

Kushtet e përdorimit

Përpunimi i të dhënave:

Të dhënat tuaja personale do të përdoren për përgatitjen e porosive, për të përmirësuar përvojën tuaj në këtë faqe Web dhe për përmbushjen e qëllimeve të tjera të përshkruara në Politikën tonë të Privatësisë.

Mirësevini në Marin Camaj (marincamaj.com):

Këto Kushte të Shërbimit përcaktojnë shërbimet e ofruara dhe përdorimin e faqes së web. Duke hyrë në faqen web të Marin Camaj ose duke përdorur shërbimet tona, ju konfirmoni mirëkuptimin dhe pajtimin tuaj me këto Kushte të Shërbimit. Ju pranoni që në këto Kushte Shërbimi të përfshihet Politika e Privatësisë së Marin Camaj, e disponueshme në faqen tonë. Disa seksione të faqes web kërkojnë regjistrimin tuaj për të pasur akses. Nëse nuk pranoni Kushtet e Shërbimit dhe Politikën e Privatësisë, nuk do të keni mundësine të përdorni faqen web ose shërbimet tona.

Procedura e blerjes online:

Për të bëre një blerje online, klientët duhet të jenë të paktën 18 vjeç dhe të kenë aftësi të plotë juridike. Hapi fillestar përfshin regjistrimin e klientit, ku individi jep emrin, mbiemrin, adresën e emailit, numrin e telefonit dhe fjalëkalimin. Është e detyrueshme që klientët të japin informacion të saktë për qëllime identifikimi. Fjalëkalimi është personal dhe duhet të mbahet konfidencial, për të mos u zbuluar prej të tjerëve.

Konsumatorët mund të kenë akses në të dhënat e tyre personale në hapësirën e caktuar të klientit. Në rast porosie, kërkohet identifikimi paraprak përmes emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit. Është e rëndësishme të theksohet se fjalëkalimi nuk përdoret për të bërë pagesa.

Vendosja e porosisë ndjek procedurën e përshkruar në faqen e web dhe klientët konfirmojnë përmbledhjen e detajuar të porosisë, duke përfshirë informacionin për produktin e porositur dhe çmimin e tij.

Marin Camaj nuk mban përgjegjësi nëse në llogarinë përkatëse të klientit bëhen blerje apo porosi nga një person tjetër i cili është vënë në posedim të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit me apo pa dijeninë e klientit përkatës.

Verifikimi i klientit dhe përgjegjësia e pagesës:

Verifikimi i të dhënave të klientit, së bashku me dhënien e numrit të kartës bankare, shërben si nënshkrim dhe pranim i qartë i të gjitha transaksioneve të kryera nga klienti në faqen e internetit të Marin Camaj.

Marincamaj.com nuk do të mbajë asnjë përgjegjësi nëse karta bankare e përdorur për pagesë raportohet si e vjedhur ose e humbur, nëse banka përkatëse konfirmon pagesën.

*Ky shërbim është Non-Refundable

Scroll to Top