Search
Close this search box.
Play Video

fitmax KIDS

FitMax Kids është realizuar për fëmijët nga mosha 6-12 vjeç, në të cilin mund të stërviten njëkohësisht edhe prindërit. Programi përbëhet nga 12 seanca stërvitore, të ndryshme nga njëra-tjetra. Kohëzgjatja e secilës seancë është rreth 30 minuta, ku përgjatë gjithë kësaj kohe ju do ndiqni Marinin, i cili stërvitet bashkë me grupin e tij të fëmijëve.

Ky program ka si qëllim kryesor të zhvillojë trupin dhe mendjen e fëmijës, duke e nxitur dhe motivuar atë vazhdimisht. Kjo do të arrihet me anë të ushtrimeve të ndryshme, bashkangjitur me lojra dhe sfida fizike, duke prekur kështu çdo element të fitnesit:

FitMax Kids është realizuar për fëmijët nga mosha 6-12 vjeç, në të cilin mund të stërviten njëkohësisht edhe prindërit. Programi përbëhet nga 12 seanca stërvitore, të ndryshme nga njëra-tjetra. Kohëzgjatja e secilës seancë është rreth 30 minuta, ku përgjatë gjithë kësaj kohe ju do ndiqni Marinin, i cili stërvitet bashkë me grupin e tij të fëmijëve.

Ky program ka si qëllim kryesor të zhvillojë trupin dhe mendjen e fëmijës, duke e nxitur dhe motivuar atë vazhdimisht. Kjo do të arrihet me anë të ushtrimeve të ndryshme, bashkangjitur me lojra dhe sfida fizike, duke prekur kështu çdo element të fitnesit:

Një tjetër qëllim i FitMax Kids është të krijojë mundësinë që prindërit të stërviten bashkë me fëmijët, duke kaluar kështu sado pak kohë cilësore dhe aktive së bashku.

Le t’i rikthejmë fëmijët në gjendjen e tyre natyrale, larg ekraneve të shumta dhe më pranë trupit të tyre.

Ky program:

Scroll to Top